O nama


SPORTHUS – O nama
Godine 1997. nastao je SPORTHUS (sportska takmičenja hendikepiranih učenika Srbije). Program je urađen po uzoru na postojeći program takmičenja redovne populacije, a specifičan je u odnosu na svoje ciljeve i zadatke koji proističu iz karakteristika hendikepiranih učenika. Donet je pravilnik o organizaciji SPORTHUS-a u saradnju sa Ministarstvom prosvete Srbije, kao i propozicije takmičenja.

Udruženje je osnovano 16. oktobra u Beogradu i taj dan se slavi kao dan Udruženja.

Svako sportsko takmičenje je za učenike izuzetan doživljaj. To njihovo raspoloženje i želju za dokazivanjem, nastavnici su iskoristili da ih što bolje pripreme, kako bi psihofizički bili spremni za svako sportsko takmičenje.

Hendikepirani učenici aktivno učestvuju u sportskim igrama i možemo reći da su te igre za njih “igre koje život znače”.

Želimo sadašnjim generacijama učenika i kolegama da nastave da razvijaju tradiciju sportskih takmičenja, takmičarski duh, toleranciju i time dokažu da oni u društvu imaju svoje mesto i doprinose razvoju fizičkog vaspitanja, kulture i sporta.